2017 Umre Kafilemizden Tavâf ve Ziyâretler
24 Şubat 2017
İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Ci‘râne Umresi
İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Ci‘râne Umresi
27 Şubat 2017

2017 Umre Kafilemizin Cennetu’l-Mu‘allâ Ziyâreti

2017 Umre Kafilemizin Cennetu’l-Mu‘allâ Ziyâreti

İsmailağa câmiası birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umre organizasyonu kapsamında Mekke-i Mükerreme’de bulunan büyük umre kafilemiz, Hasan Efendi ve Mustafa Efendi hocalarımızın riyâsetinde gerçekleştirdikleri ziyâretlerini, mukaddes şehrin en eski kabristanı olan Cennetu’l-Mu‘allâ kabristanıyla sürdürdü.

Cennetu’l-Mu‘allâ kabristanında, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in ceddinden Abdulmuttalib ve Kusay bin Kilâb’la birlikte amcası Hâris bin Abdulmuttalib’in, dayısı ve sütannesinin de medfûn bulunduğu, nakledilen rivâyetler arasında. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in ilk zevcesi, Müslümanların ilki ve cennet kadınlarının en fazîletlisi Hazreti Hatice (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz ve Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in, kendisiyle künyelendiği ilk oğlu Hazreti Kâsım ile ikinci oğlu Hazreti Abdullah da burada medfûn.

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in hakkında: “ne güzel kabristanlık” buyurduğu Cennetü’l-Mu‘allâ sakinleri arasında, mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin babası Ali Efendi ve dedesi Abdullah Efendi (Allah Te‘âlâ her ikisine de rahmet eylesin) de yer alıyor.

Sahâbe-i Kirâm’dan Ammâr bin Yâsir ve Müslümanların ilk hanım şehidi onun annesi Sümeyye validemiz, Abdullah bin Zübeyr, Hazreti Ebûbekir’in kızı Esmâ ve oğlu Abdurrahman, Osman bin Talha (Allah Te‘âlâ hepsinden râzı olsun) gibi daha pek çok sahâbî de burada medfûn bulunmaktadırlar. Ayrıca Süfyan bin Uyeyne  (Rahmehullâh) gibi kadîm ve Seyyid Muhammed Alevî el-Mâlikî (Rahimehullâh) gibi muasır ulemânın büyüklerinden pek çok zat da yine bu mübârek kabristanın sakinlerindendir. Mevlâ Te‘âlâ ziyâretlerden müstefîd eylesin.

2017 Umre kafilemizin Cennetu’l-Mu‘allâ ziyâreti fotoğrafları için tıklayın: