Umre Kafilemiz Medine-i Münevvere'de
2023 Umre Kafilemiz Medîne-i Münevvere’de
26 Ocak 2023

2023 Umre Kafilemiz Ravza-i Mutahhara’da

Umre Kafilemiz Ravza-i Mutahharada

Mekke-i Mükerreme’de toplu umre ve tavaflarını, ziyaretlerini tamamlayan umre kafilemiz Medîne-i Münevvere’ye vâsıl oldu. Hasan Efendi Hazretlerimizin riyâsetindeki umre kafilemiz, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i selâmladılar, salât ü selâm ve duâlarla niyazda bulundular.