16 Nisan 2015
İsmailağa Cemaat Umresi Mekke'de Hatmi Şerif

İsmailağa Cemaat Umresi 2015 – Hatm-i Şerîf

Mekke’de Her gün yatsı namazını müteakip hatmi şer’îf yapılıyor. Hatmi şer’îf sonunda usülümuz gereği mektubat ve Risale-i Kudsiyye, ardından da Hadis-i Şer’îf okunuyor. Mekke’de umre kafilemizle […]
2 Mart 2017
İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Hatm-i Şerîf ve Sohbetler

İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Hatm-i Şerîf ve Sohbetler

Câmiamızın 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umresi kapsamında mukaddes topraklarda bulunan kafilemiz, vecîbelerini sünnet-i seniyyeye uygun bir şekilde îfâ etme konusundaki hassasiyetlerini,  hatm-i şerîf ve […]
18 Ocak 2023
Mekke'de Hatm-i Şerîf

2023 Umre Kafilemiz Hatm-i Şerîf ve Sohbetleri Sürdürüyor

Mekke-i Mükerreme’de bulunan umre kafilemiz, tarîkatımızın temel erkânından olan hatm-i şerîfleri toplu olarak yapıyor. Hanımlar için de hususî sohbetler düzenleniyor. Hatm-i şerîfler, sohbetler ve anlatımlar, Mekke-i […]