uhud şehitliği

İsmailağa câmiası 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umre organizasyonu kapsamında Medîne-i Münevvere’de bulunan umre kafilemiz, ibâdet ve ziyâretlerini sürdürüyor. Her sabah tekrar edilen Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i ziyâret ve selâmlamaların ardından, Medîne-i Münevvere’de bulunan önemli mekânların ziyâretine de büyük hocalarımızın riyâsetinde devam ediliyor.

Uhud Dağı ve Uhud Şehitliği

Umre kafilemizin önemli ziyâretlerinden biri de Uhud Şehitliğinde gerçekleşti. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Mus‘ab bin Umeyr, Hanzale bin Ebî Âmir gibi büyük sahâbîlerin (Allah Te‘âlâ hepsinden râzı olsun) medfûn bulunduğu şehitlik ziyâret edilerek duâ yapıldı. Uhud Gazvesinden çıkartılması gereken önemli dersler, gazvenin vuku bulduğu mevkîde bir kez daha hatırlandı ve hatırlatıldı.

Uhud Dağının fazîleti Kur’ân ve sünnet ile sabittir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem): “Uhud bizi sever, biz de Uhud’u severiz” buyurarak buranın önemini ifade etmiştir. Uhud gazvesinden çıkartılması gereken dersler, Âl-i İmrân Sûresi’nin âyet-i kerîmelerinde özellikle vurgulanmıştır.

Ziyaretten fotoğraflar:

7 Mart 2017
İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Uhûd Şehitliğinde

İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Uhûd Şehitliğinde

İsmailağa câmiası 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umre organizasyonu kapsamında Medîne-i Münevvere’de bulunan umre kafilemiz, ibâdet ve ziyâretlerini sürdürüyor. Her sabah tekrar edilen Hazreti Peygamber […]
16 Nisan 2016

Uhud Şehitliğinde Yapılan Dua

İsmailağa Câmiâsı umre kafile olası olarak, Perşembe günü yatsı namazını müteakip gerçekleştirmiş olduğumuz Uhud Şehitliği ziyaretimizde, Muhammed İslamoğlu Hocamız tarafından yapılan duanın ses kaydını sizlerle paylaşıyoruz.
15 Nisan 2016

Kafilemiz Uhud Şehitliğini Ziyaret Etti

İsmailağa Cemaati 2016 Umresi programı kapsamında Medine’de bulunan kafimiz dün gece (perşembe günü yatsıdan sonra) Uhud Şehitliğini ziyaret ederek dua ettiler. Efendi hazretlerimizin kadim ihvanı ve […]