15 Mart 2015

Umre Yolunda Evden Çıkmadan Önce Okunacak Duâ

Evden çıkmadan evvel iki rek’ât namaz kılınarak ardından şu duâ okunur: “Rabbimiz! Bize, dünyada da âhirette de güzellik ver, ve bizi cehennem azabından koru. Bizi sâlih […]
15 Mart 2015

Umre Yolunda Evden Çıkarken Okunacak Duâ

“Rahmân ve Rahîm olan Allâh-u Te’âlânın adı ile (evimden çıkıyorum). Büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’a tevekkül ettim. Günahlardan kaçmak ve ibadetleri yapmaya güç yetirmek ancak yüce […]
15 Mart 2015

Umre Yolunda Arabaya Binerken Okunacak Duâ

«(Bütün noksan sıfatlardan ve şânına yakışmayan vasıflardan tenzîh ve) tesbîh (olsun) O Zât’a ki; işte bunu bize itaatkâr kılmıştır. Oysa biz bun(ca ağır gemiyi ve vasıtayı […]
15 Mart 2015

Umre Yolunda Arabadan İnerken Okunacak Duâ

“Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın.”
15 Mart 2015

Umre Yolunda Yükleri İndirirken Okunacak Duâ

“Allâh-u Te’âlâ’nın adıyla O’na dayanıp tevekkül ettim. Tüm yarattıklarının şerrinden, Allâh’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Bütün âlemler içinde Nûh’a selâm olsun. Allâh’ım! Senden bu mekânın ve içinde […]