İsmailağa Câmiası 2017 Umre Kafilesi Sa‘y Vecîbesini Îfâ Etti

İsmailağa Câmiası 2017 Umre Kafilesinden İlk Tavâf
22 Şubat 2017
2017 Umre Kafilemizden Tavâf ve Ziyâretler
24 Şubat 2017

İsmailağa Câmiası 2017 Umre Kafilesi Sa‘y Vecîbesini Îfâ Etti

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde türevleriyle birlikte çokça yer alan sa‘y, Safâ ve Merve tepeleri arasında, Safâ tepesinden başlayarak dördü gidiş, üçü dönüş olmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eder. Tarihî köken itibariyle Mekke-i Mükerreme’ye Hazreti İbrahim’in beraberinde oğlu Hazreti İsmail (Aleyhisselâm) ve zevcesi Hazreti Hacer (Aleyhesselâm) validemizle beraber intikâl ettiklerinde  Hazreti Hacer validemizin su aramak için Safâ ve Merve tepeleri arasında hızlı bir şekilde gidip gelmesine dayanan sa‘y, “Şüphesiz Safâ ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerindendir; hac veya umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eden kimsenin onları tavaf (sa‘y) etmesinde günah yoktur”(Bakara Sûresi:158) âyet-i kerimesi, “Sa‘y etmek size emredildi, sa‘y ediniz”(Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, c.VI, 447) hadîs-i şerîfi ve icmâ ile bir vecîbe olarak sabittir.

İsmailağa cemaati 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umresi kapsamında mukaddes topraklarda bulunan kafilemiz, tavâflarının ardından sa‘y yapmak ve akabinde duâ etmek suretiyle bu vecîbeyi îfâ ettiler.

İsmailağa cemaati 2017 Umre Kafilesi Sa‘y ve Duâ Fotoğrafları: