Medîne-i Münevvere’nin İlk Kabristanı Cennetü’l-Baki‘Ziyâreti

Mescid-i Nebevî & Ravza-i Mutahhara Ziyâretleri
6 Mart 2017
İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Kuba Mescidinde
İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Kuba Mescidinde
7 Mart 2017

Medîne-i Münevvere’nin İlk Kabristanı Cennetü’l-Baki‘Ziyâreti

Medîne-i Münevvere’nin İlk Kabristanı Cennetü’l-Baki‘Ziyâreti

İsmailağa câmiası 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umre organizasyonu kapsamında mukaddes topraklarda bulunan umre kafilemiz, ibâdet ve ziyâretlerini sürdürüyor. Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i ziyâret ve selâmlamaların ardından, Medîne-i Münevvere’de bulunan önemli mekânlar ziyâret edilmeye başlandı.

Umre kafilemiz, büyük hocalarımızın riyâsetinde, Medîne-i Münevvere’nin ilk kabristanı olan Cennetü’l-Baki‘ kabristânında ziyâretlerde bulundular. Cennetü’l-Baki‘ kabristanına Muhâcirlerden ilk defnedilen Osman bin Maz‘ûn (Radıyallâhu Anh) Hazretleri olurken, Ensâr’dan ilk defnedilen ise Es‘ad bin Zürâre (Radıyallâhu Anh) olmuştur.

Cennetü’l-Baki‘ Sâkinleri

Cennetü’l-Baki‘ kabristanında Sahâbe-i Kir’am’dan ve ulemadan pek çok mübârek zât medfûn bulunmaktadır. Ricâl, tabakât, vefayât türü eserlerimizde Cennetü’l-Baki‘ de bulunduğu kaydedilmiş olan bazı büyüklerimizin isimlerini derç etmek istiyoruz.

Cennetü’l-Baki‘ kabristanı özellikle Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in, oğlu Hazreti İbrâhim (Aleyhisselâm)ın buraya defnini tensip buyurmasının ardından Ashâb-ı Kir’am tarafından aile-kabile mezarlığı olarak tercih edilen bir yer hâline gelmiştir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in kerîmeleri; Hazreti Rukiyye ve Hazreti Zeyneb, sonraki yıllarda vefât etmiş olan Hazreti Fâtıma ve oğlu Hazreti Hasan da burada medfûndurlar. Şehit edilen Hazreti Hüseyin (Radıyallâhu Anh)ın mübârek başının da buraya defnedildiği rivâyet edilmiştir. (Allah Te‘âlâ hepsinden râzı olsun)

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in amcası Abbas bin Abdulmuttalib, halası Safiyye binti Abdülmuttalib; Muhammed el-Bâkır ve Ca‘fer es-Sâdık Hazretleri gibi torunlarından bazıları; sütannesi Hazreti Halîme vâlidemiz; Hareti Ali’nin annesi Fâtıma binti Esed annemiz ve Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in zevcelerinden; Hazreti Aişe, Hazreti Hafsa, Hazreti Ümmü Seleme, Hazreti Zeyneb bintü Huzeyme, Zeyneb binti Cahş, Hazreti Safiyye, Hazreti Reyhane ve Hazreti Mâriye annelerimiz de bu kabristanın sakinlerindendir. (Allah Te‘âlâ hepsinden râzı olsun.)

Hazreti Abdurrahmân bin Avf, Hazreti Sa‘d bin Ebî Vakkas, Abdullah bin Mes‘ûd, Hazreti Suheyb ve Hazreti Ebû Hureyre (Rıdvânullahi Te‘âlâ ‘Aleyhim Ecma‘în) de Cennetül-Bakî‘ kabristanının sakinlerindendir.

Cennetü’l-Baki‘Ziyâreti Fotoğrafları: