İsmailağa câmiası 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umre organizasyonu kapsamında mukaddes topraklarda bulunan umre kafilemiz, Mekke-i Mükerreme’deki ibâdet ve ziyâretlerini tamamladıktan sonra, dün akşam itibariyle Medîne-i Münevvere’ye intikâl ettiler. Otellere yerleştikten sonra Akşam namazını edâ etmek suretiyle Mescid-i Nebevî’de ilk namazlarını kılmış olan kafilemiz, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i selâmladılar.

Sabah namazını müteakip büyük hocalarımızın riyâsetinde, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i toplu ilk ziyâret gerçekleştirilerek göndermiş olduğunuz hediyeler arz edildi.

Fotoğraflar: