Medîne-i Münevvere’de İlk Namaz ve İlk Selâmlama
3 Mart 2017
Medîne-i Münevvere’nin İlk Kabristanı Cennetü’l-Baki‘Ziyâreti
Medîne-i Münevvere’nin İlk Kabristanı Cennetü’l-Baki‘Ziyâreti
6 Mart 2017

Mescid-i Nebevî & Ravza-i Mutahhara Ziyâretleri

İsmailağa câmiası 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umre organizasyonu kapsamında mukaddes topraklarda bulunan umre kafilemiz, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in şehri Medîne-i Münevvere’de, ibâdet, ziyâret ve selâmlamalarını sürdürüyor.

Her sabah namazını müteakip büyük hocalarımızın riyâsetinde, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i, toplu ziyâretler gerçekleştirilerek göndermiş olduğunuz selâmlar iletilip hediyeler arz ediliyor.

Hicret’ten önceki adı ‘Yesrib’ olan Medîne-i Münevvere, Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) tarafından harem kılınmış ve bu durumu: “Allâh’ım! Şüphesiz ki İbrahim kulundur, sevdiğin dostundur, peygamberindir. Ben de kulun ve peygamberinim. O, Sana Mekke için duâ etmişti. Yâ Râb! Ben de Sana, onun Mekke için duâ ettiği kadar ve bir o kadar daha Medîne için duâ ediyorum” ifadeleriyle O’nun tarafından ilan edilmiş olan bir şehirdir.

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in onun kabr-i saadetlerini sinesinde barındırması sebebiyle Medîne-i Münevvere, istisnasız bütün mü’minlerin rüyalarını süsleyen nadide bir şehirdir. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Medîne-i Münevvere’nin fazîletlerini: “Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim havuzum üzerindedir”, “Üç mescid vardır ki, gerçekten onları ziyâret için sefere çıkmaya, yol meşakkatlerine katlanmaya değer; benim bu mescidim, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ”, “Beytullâh’ı haccedip de beni ziyâret etmeyen bana cefâ eder”,  “Kim kabrimi ziyâret ederse, ona şefaatim vâcib  olur”,  “Ölümümden sonra kabrimi ziyâret eden, beni hayatımda  ziyâret etmiş gibidir”, “Kim Hac yapar da ölümümden sonra kabrimi ziyâret ederse, beni hayatımda ziyâret etmiş gibi olur.”, hadîs-i şerîfleriyle ifâde buyurmuşlardır.

Umre kafilemizin Medîne-i Münevvere’de bulunduğu sürece Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)i ziyâretleri, her sabah toplu şekilde Ravza-i Mutahhara’da gerçekleşecek. Medîne-i Münevvere’deki Uhud Şehitleri ve Kuba Mescidi başta olmak üzere, daha pek çok mühim mekân ve mevkîlerin ziyâreti de bu mübârek şehirde kalınacak süre içerisinde gerçekleştirilecek inşâAllâh.

Mescid-i Nebevî ve Ravza-i Mutahhara’dan Fotoğraflar: