2018 Umre Kafilemizin Mescid-i Kıbleteyn Ziyâreti
23 Mart 2018
2018 Umre Kafilesi Cennetü’l-Baki‘ Ziyâreti
23 Mart 2018

Reğâib Gecesi Medîne-i Münevvere’de İhyâ Edildi

Umre ibâdetini edâ niyetiyle mukaddes topraklarda bulunan ve İslâm âleminin umudu güzel vatanımıza duâyı merkeze alan 2018 Umre Kafilemiz, mübârek Reğâib Gecesi’ni, büyük hocalarımızın riyâsetinde gerçekleşen özel programla Medîne-i Münevvere’de ihyâ ettiler.

Büyük hocalarımızın riyâsetinde vecîbelerini yerine getiren ve mukaddes mekânlara ziyâretlerde bulunan hocalarımız, ihvânımız ve muhibbânımızdan oluşan umre kafilemiz, mübârek geceyi hatm-i şerîf ve sohbetle karşıladılar.

Reğâib Gecesi özel programı, Medîne-i Münevvere’de hocalarımızın gerçekleştirdikleri sohbetlerle ve yapılan duâlarla devam etti. Mevlâ Te‘âlâ kabul eylesin.