İsmailağa Câmiası 2017 Umre Kafilesi Sa‘y Vecîbesini Îfâ Etti
23 Şubat 2017
2017 Umre Kafilemizin Cennetu’l-Mu‘allâ Ziyâreti
2017 Umre Kafilemizin Cennetu’l-Mu‘allâ Ziyâreti
24 Şubat 2017

2017 Umre Kafilemizden Tavâf ve Ziyâretler

İsmailağa câmiası birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umre organizasyonu kapsamında Mekke-i Mükerreme’de bulunan büyük umre kafilemiz gerçekleştirdikleri ilk umrenin ardından, nâfile tavâflara başladı.

Kafilemiz, Mekke-i Mükerreme’de bulunacakları süre boyunca İbnu Abbâs (Radıyallâhu Anhümâ)nın Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)den rivâyet ettiği: “Beyt´i (Kâbe-i Muazzama´yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur” (Tirmizî, Hacc 41) hadîs-i şerifindeki müjdeye nâiliyet maksadıyla Kâbe-i Muazzama’yı elli kez tavâf edecek. Geçtiğimiz senelerde büyük hocalarımızın da aralarında bulunduğu cemaatin bereketiyle kafilemiz, elli tavâfı tamamlamaya muvaffâk oldu.

Hazreti Meymûne Vâlidemizin Kabrini Ziyâret

İşrâk vakti yapılan tavâfların ardından, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek ve pâk zevcelerinden Hazreti Meymûne (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin kabri ziyâret edildi.

Meymûne binti el-Hâris (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz, İslâmiyet’i hicretten evvel kabul etmiş kimselerdendi. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in nikâhladığı son hanımı olan Meymûne (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz hakkında Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz: “en müttakimiz ve akrabalık bağını en çok gözetenimizdi” diyerek onun fazîletini böylece beyân etmiştir.

Onun İslâmiyet’i kabul etmesiyle bölgede nüfûz sahibi olan kabilesinin kalbi de İslâm’a ısınmış, bu vesileyle hicret de kolaylaşmıştır. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in, kendisinin vefâtının Mekke-i Mükerreme’de gerçekleşmeyeceğine yönelik ihbârı üzerine vefât hastalığında çevresindekileri, Mekke-i Mükerreme dışına çıkartılması konusunda ikaz etmiş ve Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)le nikâhlandığı mevkide vefât etmiştir. Cenâze namazını kıldıran Abdullah bin Abbâs (Radıyallâhu Anhumâ)nın: “Bu Rasûlullâh’ın hanımıdır. Cenâzeyi fazla sarsmayın ve yola edeble devam edin” şeklindeki sözleri, annelerimize karşı edebimizin nasıl olması gerektiği konusunda da uyarı niteliğindedir.

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in en son nikâhlandığı gibi en son vefât eden hanımı olan Hazreti Meymûne (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin Vâdi-i Şerîf olarak bilinen mevkîde beyaz duvarlarla çevrili yalnız kabri, kısaca özetlemeye çalıştığımız hususiyetlerine binaen Hac veya Umre maksadıyla mukaddes topraklarda bulunan mü’minler için önemli bir ziyâret yeri olmaktadır. Allah Te‘âlâ kendisinden râzı olsun.

Tavaf ve Ziyaret Fotoğrafları için tıklayınız: