2018 Umre Kafilemizin Ten‘îm Umresi
17 Mart 2018
2018 Umre Kafilemiz Medîne-i Münevvere’de
21 Mart 2018

2018 Umre Kafilesi Toplu Tavâflar

Büyük hocalarımızın riyâsetinde, İslâm âleminin umudu güzel vatanımızın şerlerden muhafazası ve kalkınması niyâzıyla mukaddes topraklarda bulunan 2018 umre kafilemiz, toplu tavâflarını sürdürdü.