İsmailağa Cemaat Umresinden Tavaf
9 Nisan 2015
Ci’râne Bölgesinde İhrama Girildi
11 Nisan 2015

Abdullah ibni Ömer’e (r.a.) Ziyaret

İsmailağa Cemaat Umresi Kafilsesinden Sahabeye Ziyaret

İsmailağa Cemaat Umresinde Dün ( 10 Nisan 2015 )  Abdullah İbni Ömer (r.a) kabri şeriflerini ziyaret ettiler.

Abdullah ibni Ömer r.a. Hz.  Efendimize (sav) yüksek ittibâı ile biliniyor. O ne yapmış bu sahabi de onu yapmış, aynen taklit etmiş. Efendimizin vefatından sonra bir gün abdullah ibni ömer’i bir ağacın etrafında tur atarken görenler sormuş, “ya ibni ömer, ne oldu bir sıkıntın mı var, neden burada dönüp duruyorsun” diye. O da efendimizi bir keresinde bu ağacın etrafında dönerken gördüğünü ve şimdi onu taklit etmek için bunu yaptığını söylemiş. Kendisine efendimizim ( sav ) neden böyle yaptığını bilip bilmediğini sorduklarında ise bunu bilmediğini, ana Onu böyle gördüğünü hatırladığı için onu taklit etmek üzere bunu tekrar ettiğini söylemiş