Medine Canlı
15 Mart 2015
Umre Yolunda Arabaya Binerken Okunacak Duâ
15 Mart 2015

Umre Yolunda Evden Çıkarken Okunacak Duâ

Evden Çıkarken Okunacak Duâ

“Rahmân ve Rahîm olan Allâh-u Te’âlânın adı ile (evimden çıkıyorum). Büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’a tevekkül ettim. Günahlardan kaçmak ve ibadetleri yapmaya güç yetirmek ancak yüce Allâh’ın yardımı iledir.

Allâh’tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim. 9 «Muhakkak Biz onu(; o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semaya) topluca indirdik! Kadir Gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu sana bildirmiş olan şey de nedir? (Kimse bilemez ki bildirsin! İşte şimdi Ben sana bildiriyorum ki;)

Kadir Gecesi(, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır! (Bu nedenle onda yapılan salih bir amel, seksen üç sene dört ay boyunca sürekli yapılan bir amele denk olmaktan öte, ondan daha faziletlidir!) Melekler de, Rûh (diye adlandırılan Cebrâîl (Aleyhisselâm)) da (o geceden bir dahaki seneye kadar takdir edilmiş olan) her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle onda iner de iner. Fecir doğuncaya (ve tan yeri ağarıncaya) kadar (melekler karşılaştıkları her imanlı erkek ve kadına selâm verdikleri için,) o (gece) ancak bir selâmdır!»[1]

1 Kadir Sûresi, 1-5