2018 Umre Kafilesi Toplu Tavâf
15 Mart 2018
2018 Umre Kafilemizin Ten‘îm Umresi
17 Mart 2018

2018 Umre Kafilemizin Cennetü’l-Mu‘allâ Ziyaretleri

2018 Umre kafilemiz Mekke-i Mükerreme’deki ziyaretlerini sürdürüyor.

Kafilemiz, Mekke-i Mükerreme ziyaretleri kapsamında, mübârek Cumâ gününün de sünnetlerinden olan kabir ziyareti sünnetini de îfâ etmek üzere, Mekke-i Mükerreme’nin en eski kabristanı olan ve Harem-i Şerîf’in takriben 2 km. kuzeyinde bulunan Cennetü’l-Mu‘allâ kabristanına ziyarette bulundu.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in büyük dedesi Kusay ibnü Kilâb, dedesi Abdülmuttalib ve amcası, kendisiyle künyelendiği ilk oğlu Hazreti Kasım’ın da medfûn bulunduğu Cennetü’l-Mu‘allâ kabristanında Sahâbe-i Kirâm’dan ve ulemâdan pek çok faziletli şahsiyet medfûn bulunuyor.

Hocalarımız, ihvânımız ve muhibbânımızdan oluşan kafilemiz Cennetü’l-Mu‘allâ ziyareti esnasında; Hazreti Hatice (Radıyallâhu Anhâ) validemizin, Abdullah ibnü Zübeyr (Radıyallâhu Anh)ın, Hazreti Esmâ (Radıyallâhu Anhâ) validemizin, Mevlânâ Abdullâh el-Mücâvîr fî Beledillâh (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin, Efendi Hazretlerimizin dedesi Abdullah Efendi ve babası Abdullah Efendi’nin kabirlerini de ziyaret edip duada bulundular. Mevlâ Te‘âlâ kabul eylesin.

Hazreti Hatice (Radıyallâhu Anhâ) Vâlidemizin Kabri

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hakkında: “Cennet kadınlarının en fazîletlisi.” Buyurduğu Hazreti Hatice (Radıyallâhu Anhâ) validemizin kabri, hac ve umre niyetiyle mukaddes topraklarda bulunan ziyaretçiler için önemli ziyaretgâhların başında gelir. 2018 Umre kafilemiz, hocalarımızın riyâsetinde, Cennetü’l-Mu‘allâ ziyaretleri kapsamında Hazreti Hatice (Radıyallâhu Anhâ) validemizin kabrini ziyaret ederek duada bulundular. Hazreti Hatice (Radıyallâhu Anhâ) validemizin faziletleri hakkında detaylı malûmat için tıklayınız…

Hazreti Esmâ (Radıyallâhu Anhâ) Vâlidemiz

Hazreti Ebûbekir (Radıyallâhu Anh)ın kızı olan Hazreti Esmâ (Radıyallâhu Anhâ) validemiz, İslâm tarihinin en önemli hanım sahâbîlerindendir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Hazreti Ebû Bekir es-Sıddîk (Radıyallâhu Anh) ile Medîne-i Münevvere’ye hicretleri esnasında kendilerine büyük destek sağlamıştır.

Abdullah ibnü Zübeyr (Radıyallâhu Anh)

Aşere-i Mübeşşere’den Zübeyr ibnü Avvâm (Radıyallâhu Anh)ın ve Hazreti Ebûbekir (Radıyallâhu Anh)ın kızı Hazreti Esmâ (Radıyallâhu Anhâ) validemizin oğlu olan Abdullah ibnü Zübeyr (Radıyallâhu Anh) Hazretleri, fakih sahâbîlerdendir. Çocuk yaşlarından itibaren gazve ve seferlerde bulunmuş, İslâm fetihlerinin gerçekleşmesi konusunda ve İslâm devletinin gelişimi ve kalkınması konusunda siyasî-idarî önemli vazifelerde bulunmuştur.

Mevlânâ Abdullâh el-Mücâvîr fî Beledillâh (Kuddise Sirruhû)

Silsile-i Aliyye’nin 31. halkası olan Mevlânâ Abdullâh el-Mücâvîr fî Beledillâh (Kuddise Sirruhû), Mevlânâ Muhammed Hâlîd Ziyâüddîn (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nden aldığı hilâfetle Mekke-i Mükerreme’de irşâd vazifesinde bulunmuş ve burada vefat etmiştir. Detaylı malûmat için tıklayınız…

Efendi Hazretlerimizin Babası ve Dedesi

Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin dedesi Abdullah Efendi ve babası Ali Efendi’nin kabri de Cennetü’l-Mu‘allâ’da bulunmaktadır. Umre kafilemiz, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizi yetiştiren hassasiyet sahibi ailenin kıymetli büyüklerini de ziyaret ederek duâda bulundular. Mevlâ Te‘âlâ kabul eylesin.