26 Ocak 2023
Umre Kafilemiz Ravza-i Mutahharada

2023 Umre Kafilemiz Ravza-i Mutahhara’da

Mekke-i Mükerreme’de toplu umre ve tavaflarını, ziyaretlerini tamamlayan umre kafilemiz Medîne-i Münevvere’ye vâsıl oldu. Hasan Efendi Hazretlerimizin riyâsetindeki umre kafilemiz, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i selâmladılar, […]
26 Ocak 2023
Umre Kafilemiz Medine-i Münevvere'de

2023 Umre Kafilemiz Medîne-i Münevvere’de

Mekke-i Mükerreme’de toplu umre ve tavaflarını, ziyaretlerini tamamlayan umre kafilemiz Medîne-i Münevvere’ye vâsıl oldu. Hasan Efendi Hazretlerimizin riyâsetindeki umre kafilemiz, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimizi […]
19 Ocak 2023
Toplu Tavaf

2023 Umresi Toplu Tavaflar

Mekke-i Mükerreme’de bulunan umre kafilemiz, dün yatsı namazını müteakip Hasan Efendi Hazretlerimizle birlikte tavaf ettiler, tüm kardeşlerimize selâm ve duâlarını ilettiler.
19 Ocak 2023
Umre

2023 Umre Kafilemizin Ten‘îm Umresi

2023 Umre kafilemiz, Ten‘îm’e intikal ederek ihrâma girdi ve ikinci umreyi yaptı. Dönüş yolunda, Meymûne (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin ve Abdullah ibni Ömer (Radıyallâhu Anhumâ)nın kabirleri ziyaret […]
19 Ocak 2023
Cennetü'l-Mu'allâ Ziyareti

2023 Umre Kafilemizin Mekke Ziyaretleri

Cemaat umresi kâfilemiz Mekke-i Mükerreme’de bulunan mühim mekânları ziyaret etti. Umrecilerimiz rehber hocalarımızın anlatımlarıyla İlk vahyin nâzil olduğu Hira Mağarası ve Sevr Dağı, hac menâsiklerinin îfâ […]
18 Ocak 2023
Mekke'de Hatm-i Şerîf

2023 Umre Kafilemiz Hatm-i Şerîf ve Sohbetleri Sürdürüyor

Mekke-i Mükerreme’de bulunan umre kafilemiz, tarîkatımızın temel erkânından olan hatm-i şerîfleri toplu olarak yapıyor. Hanımlar için de hususî sohbetler düzenleniyor. Hatm-i şerîfler, sohbetler ve anlatımlar, Mekke-i […]
18 Ocak 2023
2023 Umre Kafilemizin İlk Umresi

2023 Umre Kafilemiz İlk Umreyi Yaptı

Hasan Efendi Hazretlerimizin riyasetinde, büyük hocalarımızın iştirakiyle kutlu yola çıkan umre kâfilemiz, mukaddes topraklara ulaştı. Bu kutlu kervanda bulunan hocalarımız, ihvân ve muhibbânımız ihramlarına bürünerek umre […]
18 Ocak 2023

2023 Umre Kafilemiz Mukaddes Topraklarda

Câmia olarak her sene geniş katılımla düzenlediğimiz umre organizasyonumuzu, salgın hastalık sebebiyle geçen iki senenin ardından bize yeniden lütfeden Mevlâ Teâlâ’ya nihayetsiz hamd ü senâlar olsun! […]
26 Mart 2018

Efendi Hazretlerimizin Adına Kurbanlar Kesildi ve İkramda Bulunuldu

Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin adına, Medîne-i Münevvere’de hurma bahçesinde; 1 deve, 20 küçükbaş hayvan kurban edildi ve mukaddes topraklarda bulunan umrecilere ikram edildi.
23 Mart 2018

2018 Umre Kafilesi Cennetü’l-Baki‘ Ziyâreti

Mukaddes topraklarda bulunan umre kafilemiz, Medîne-i Münevvere’nin ilk kabristanı olan ve aralarında Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ezvâc-ı tâhirâtından, ehl-i beytinden ve Aşere-i Mübeşşire’den büyük […]
23 Mart 2018

Reğâib Gecesi Medîne-i Münevvere’de İhyâ Edildi

Umre ibâdetini edâ niyetiyle mukaddes topraklarda bulunan ve İslâm âleminin umudu güzel vatanımıza duâyı merkeze alan 2018 Umre Kafilemiz, mübârek Reğâib Gecesi’ni, büyük hocalarımızın riyâsetinde gerçekleşen […]
23 Mart 2018

2018 Umre Kafilemizin Mescid-i Kıbleteyn Ziyâreti

2018 Umre Kafilemiz, kıblenin tahviline şahidlik eden, “Mescid-i Kıbleteyn” (iki kıbleli mescid)i ziyâret ederek, Allah Te‘âlâ’nın emrine hiç tereddüt etmeksizin riayetin hatırasını canlı tutan bu mübârek […]