Reğâib Gecesi Medîne-i Münevvere’de İhyâ Edildi
23 Mart 2018
Efendi Hazretlerimizin Adına Kurbanlar Kesildi ve İkramda Bulunuldu
26 Mart 2018

2018 Umre Kafilesi Cennetü’l-Baki‘ Ziyâreti

Mukaddes topraklarda bulunan umre kafilemiz, Medîne-i Münevvere’nin ilk kabristanı olan ve aralarında Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ezvâc-ı tâhirâtından, ehl-i beytinden ve Aşere-i Mübeşşire’den büyük sahâbîlerin de yer aldığı on binlerce sahâbînin (Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în) medfûn bulunduğu Cennetü’l-Baki‘ kabristanına ziyârette bulundular.

Büyük hocalarımızın riyâsetinde, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sünneti üzere cuma günü gerçekleşen ziyâret esnasında Sahâbe-i Kirâm’ın kokusu teneffüs edildi ve duâlar yapıldı. Mevlâ Te‘âlâ kabul eylesin.