15 Mart 2015

Umre Yolunda Evden Çıkmadan Önce Okunacak Duâ

Evden çıkmadan evvel iki rek’ât namaz kılınarak ardından şu duâ okunur: “Rabbimiz! Bize, dünyada da âhirette de güzellik ver, ve bizi cehennem azabından koru. Bizi sâlih […]
15 Mart 2015

Umre Yolunda Evden Çıkarken Okunacak Duâ

“Rahmân ve Rahîm olan Allâh-u Te’âlânın adı ile (evimden çıkıyorum). Büyük Arş’ın Rabbi olan Allâh’a tevekkül ettim. Günahlardan kaçmak ve ibadetleri yapmaya güç yetirmek ancak yüce […]
15 Mart 2015

Umre Yolunda Arabaya Binerken Okunacak Duâ

«(Bütün noksan sıfatlardan ve şânına yakışmayan vasıflardan tenzîh ve) tesbîh (olsun) O Zât’a ki; işte bunu bize itaatkâr kılmıştır. Oysa biz bun(ca ağır gemiyi ve vasıtayı […]
15 Mart 2015

Umre Yolunda Arabadan İnerken Okunacak Duâ

“Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın.”
15 Mart 2015

Umre Yolunda Yükleri İndirirken Okunacak Duâ

“Allâh-u Te’âlâ’nın adıyla O’na dayanıp tevekkül ettim. Tüm yarattıklarının şerrinden, Allâh’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. Bütün âlemler içinde Nûh’a selâm olsun. Allâh’ım! Senden bu mekânın ve içinde […]
15 Mart 2015

İhram Namazı Kıldıktan Sonra Umre İçin Yapılacak Dua

“Allâh’ım! Senin rızan için umre yapmaya niyet ettim. Umremi bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.”
15 Mart 2015

Telbiye

“Buyur Allâh’ım buyur! Emrine âmâdeyim.  Senin ortağın yoktur. Bütün hamdler, şükürler yalnızca Sanadır ve mülk Senindir.” Not: Telbiyenin 3 kere söylenmesi sünnettir.