Mekke'de Hatm-i Şerîf
2023 Umre Kafilemiz Hatm-i Şerîf ve Sohbetleri Sürdürüyor
18 Ocak 2023
Umre
2023 Umre Kafilemizin Ten‘îm Umresi
19 Ocak 2023

2023 Umre Kafilemizin Mekke Ziyaretleri

Cennetü'l-Mu'allâ Ziyareti

Cemaat umresi kâfilemiz Mekke-i Mükerreme’de bulunan mühim mekânları ziyaret etti. Umrecilerimiz rehber hocalarımızın anlatımlarıyla İlk vahyin nâzil olduğu Hira Mağarası ve Sevr Dağı, hac menâsiklerinin îfâ edildiği Mina, Müzdelife ve Arafat, Hazret-i Hatîce (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin de kabrinin bulunduğu Cennetü’l-Mu‘allâ’yı ziyaret ettiler. Cenâb-ı Hakk ziyaretlerini kabul buyursun. Âmîn Yâ Mu‘în!