2018 Umre Kafilemizin Kuba Mescidi Ziyâreti
23 Mart 2018
Reğâib Gecesi Medîne-i Münevvere’de İhyâ Edildi
23 Mart 2018

2018 Umre Kafilemizin Mescid-i Kıbleteyn Ziyâreti

2018 Umre Kafilemiz, kıblenin tahviline şahidlik eden, “Mescid-i Kıbleteyn” (iki kıbleli mescid)i ziyâret ederek, Allah Te‘âlâ’nın emrine hiç tereddüt etmeksizin riayetin hatırasını canlı tutan bu mübârek mescidde, Asr-ı Saâdet’in havasını teneffüsle, duâ edip niyâzda bulundular. Mevla Te‘âlâ kabul eylesin.

Medîne-i Münevvere’ye takriben 4 km. bir mesafede bulunan “Mescid-i Kıbleteyn”, tarih boyunca birkaç kez tamirat ve tadilat görmüş, genişletme işlemlerine tâbi tutularak günümüzdeki hâlini almıştır.