2018 – Abdullah ibnü Ömer (Radıyallâhu Anhümâ)nın Kabrini Ziyaret
15 Mart 2018
2018 – Ci‘râne Umresi
15 Mart 2018

2018 – Hazreti Meymûne Vâlidemizin Kabrini Ziyaret

Meymûn binti el-Hâris (Radıyallâhu Anhâ) İslâmiyet’i hicretten önce kabul eden fazileti büyük sâbikûn zümresindendir. Ezvâc-ı tâhirattan, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in nikâhladığı son zevcesidir.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)le üç ay kadar evli kaldıktan sonra vefât eden Hazreti Meymûne (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz, vâdi-i şerîf olarak anılan mevkie defnedilmiştir. Kabr-i şerîfi, hac ve umre ibâdetleri için mukaddes topraklarda bulunan mü’minlerin nazarında önemli bir ziyaret yeridir.

Mukaddes topraklarda bulunan umre kafilemiz, Mekke-i Mükerreme ziyaretleri kapsamında Hazreti Meymûne (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin kabrini ziyaret ederek duâda bulundular. Mevlâ Te‘âlâ kabul eylesin.