İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Hatm-i Şerîf ve Sohbetler

İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Ci‘râne Umresi
İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Ci‘râne Umresi
27 Şubat 2017
Medîne-i Münevvere’de İlk Namaz ve İlk Selâmlama
3 Mart 2017

İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Hatm-i Şerîf ve Sohbetler

İsmailağa 2017 Umre Kafilesi Hatm-i Şerîf ve Sohbetler

Câmiamızın 2017 birlik, beraberlik, duâ ve irşâd umresi kapsamında mukaddes topraklarda bulunan kafilemiz, vecîbelerini sünnet-i seniyyeye uygun bir şekilde îfâ etme konusundaki hassasiyetlerini,  hatm-i şerîf ve sohbetlerin devamı konusunda da sürdürüyor.

Cemaat umresi, büyük hocalarımızın riyâsetinde gerçekleşen toplu hatm-i şerîf ve sohbetlerle ayrı bir hususiyet kazanıyor.